2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény. Ez az a jogszabály, amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. és a PFN-Prestige Financial Zrt. is a tevékenységeiket végezhetik – beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is.

Az új szabályrendszer egységes európai előírásokon, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) és végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.
(MiFID teszt)

Ügyfelek besorolása:
Az új szabályrendszer kötelezően alkalmazandó ügyfélkategóriákat vezet be annak alapján, hogy az ügyfél milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkezik, ennek következtében milyen szintű védelemben kell részesülnie, és milyen részletességű tájékoztatást szükséges kapnia.

Alkalmassági és megfelelési követelmények

A törvény bevezeti az alkalmasság és megfelelőség vizsgálatát a nyújtott szolgáltatások és köthető ügyletek tekintetében. Ezen vizsgálat eredménye azt mutatja meg, hogy Ön mely termékek, szolgáltatások esetében rendelkezik megfelelő tapasztalattal, kockázatviselő képességgel, illetve hogy az Ön által megkötendő ügylet Önnek megfelelő-e. A vizsgálat során – a törvényi előírás értelmében – szükséges, hogy a szolgáltató választ kapjon az Ön ismereteiről az adott befektetési területen, kockázatviselő képességéről, befektetési céljairól, valamint jövedelmi és vagyoni helyzetéről.
Annak érdekében, hogy az Ön alkalmasságát és a megfelelést meg lehessen állapítani, egy kérdőívet szükséges kitöltenie. A kérdőív a törvény szerint előírt kérdéseket tartalmazza. A teszt teljes körű, de aláírás nélküli kitöltése, vagy a teszt nem megfelelő kitöltése esetén a számlavezető szolgáltató nem tudja az Ön alkalmasságát és a megkötni kívánt ügylet megfelelését megállapítani.

Miért jó a MiFID?

A MiFID következetes végrehajtásával Ön olyan ügyleteket köthet, melyek korábbi tapasztalataiból, illetve kockázatviselő képességéből adódóan Önnek megfelelőek. A globális válság egyértelműen rámutatott arra, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi tőkepiacokon számos olyan befektetés volt, amelyek tényleges konstrukciójával és tényleges kockázataival sem az ügyfelek, sem a szolgáltatók egy része nem volt tisztában. A MiFID alkalmazása ezeket a kockázatokat ténylegesen képes kezelni.

Irja be a keresett szöveget