A HUNGAROFOREX Kft. megalapításának oka, hogy pénz- és tőkepiaci függő ügynöki tevékenységet végezzen befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási ügyletek körében a mindenkor hatályos a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) és a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó valamennyi pénzügyi eszközre vonatkozóan.

A HUNGROFOREX Kft. Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely tevékenységét 2015. augusztus 5-én kezdte meg. A HUNGAROFOREX Kft. létrehozásának célja az volt, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (továbbiakban: Takarékbank) függő ügynökeként elősegítse a Takarékbank befektetési szolgáltatási tevékenysége végzését illetve kiegészítő szolgáltatása nyújtását a jelenlegi és a jövőbeni ügyfelek számára.

A HUNGAROFOREX Kft. az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. alábbi befektetési szolgáltatásainak közvetítését, függő ügynökként végzi.
Cégünk az ügyfelek megbízása alapján, a következő szolgáltatások közvetítésére jogosult: megbízások felvételére és továbbítása, megbízások végrehajtása az ügyfél javára, befektetési tanácsadás, befektetési hitel nyújtása, befektetési- és pénzügyi elemzés.

A HUNGAROFOREX Kft. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete / Magyar Nemzeti Bank 201122-2/2015 számú bejegyző engedélye és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2015/12/07 számú írásos hozzájárulása továbbá, az ide vonatkozó törvények alapján az MTB Zrt. Függő Ügynökeként jár el.

 

A HUNGAROFOREX Kft. tevékenysége kiterjed:

  • az ügyfelek felkutatására;

  • az ügyfelek és meghatalmazottaik, valamit a számláik felett rendelkező személyek azonosítására;

  • az alkalmassági és megfelelési tesztek, összeférhetetlenségi nyilatkozatok kitöltésére az ügyfelekkel, a teszt kiértékelésére, valamint az ügyfelek tájékoztatására kockázati besorolásukról (lakossági besorolásáról írásban dokumentált módon, melyen az ügyfél aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta);

  • az ügyfelektől – a jogszabályi előírások szerinti ügyfél-tájékoztatás megadását, a fedezetek és a szerződéses háttér ellenőrzését követően – megbízások felvételére és továbbítására, visszaigazolására

  • az ügyfelekkel való napi kapcsolattartásra;

  • befektetési tanácsadásra;

  • saját számlás kereskedés folytatására.

A HUNGAROFOREX Kft. a Takarékbank ügyfeleinek pénzét és egyéb eszközeit nem kezeli, azokat semmilyen formában nem veszi át, kizárólag a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás körébe eső szerződéseket közvetít értékpapírok, tőzsdei termékek és más befektetési eszközök tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli adás-vételére.

A HUNGAROFOREX Kft. kiemelt célja, hogy jó üzleti hírnevet építsen ki a gazdasági élet szereplői között, minél szélesebb ügyfélkört alakítson ki, továbbá a befektetők minél szélesebb körét, a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki, amit jelentősen elősegít, hogy a Társaság tulajdonosai és egyben alkalmazottai közel két évtizedes hazai és nemzetközi tőkepiacon szerzett tapasztalattal rendelkeznek.

A HUNGAROFOREX Kft. alapítói jó üzleti hírnévvel, több éves szakmai tudással, tapasztalattal, és kiemelkedő kapcsolati hálóval rendelkeznek a befektetési és árutőzsdei üzletágban elsősorban a hazai tőkepiacon.

A HUNGAROFOREX Kft. alkalmazottai (összesen 2 fő) jól képzett, szakmailag felkészült szakemberek. 1999 óta dolgoznak együtt, s ezen időszak alatt kellő tapasztalatot szereztek a tőke és pénzpiacok működését illetően.

A Társaság ügyvezetője Szüle Zoltán, aki 17 éven át volt a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt kereskedelmi igazgatója, 2003-től ügyvezetője. 2008-2011 között a BÉT Kereskedési Bizottságának megválasztott tagja.

Lőrincz Ákos a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt befektetési üzletágát irányította 2003-től. 2011-0014 között a BÉT Kereskedési Bizottságának megválasztott tagja.

A HUNGAROFOREX Kft-re vonatkozó általános információk:

Név:

Rövid név:

Rövid név:

Létesítő okirat kelte:

Cégjegyzékszám:

Bejegyzés dátuma:

Statisztikai számjel:

Jegyzett tőke:

MNB engedély száma:

Fő tevékenysége:

HUNGAROFOREX Korlátolt Felelősségű Társaság

HUNGAROFOREX Kft.

H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/a.

2015. július 24.

01-09-209650 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

25344053-2-41

25344053-6619-113-01

5.000.000,- Ft

201122-2/2015

66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Mellék tevékenységei:

46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.21 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.23 Élőállat nagykereskedelme

64.99 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Tulajdonosok adatai:

Szüle Zoltán (an: Zubcsek Katalin, lakcím: H-1042 Budapest, József Attila u. 60.)

Cseresznyés Bernadett (an: Földing Margit, lakcím: H-1078 Budapest, Nefelejcs u. 15.)

Lőrincz Ákos (an: Mártha Marianna, lakcím: H-1011 Budapest, Mária tér 4.)

Képviseletre jogosult:

adatai:

Szüle Zoltán (an: Zubcsek Katalin, lakcím: H-1042 Budapest, József Attila u. 60.)

tisztsége:

ügyvezető

képviselet módja:

önálló

Elérhetőségek:

levelezési cím:

telefon:

fax:

e-mail:

internet:

H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/a.

+36-1-412-01-50, +36-1-394-20-78

+36-1-412-01-49

Irja be a keresett szöveget